klik om de afbeelding te vergroten

Mo(nu)mentje:

Verslag Ommetje Oost 2023

Mo(nu)mentje van:

Henk Rullmann

Dit mo(nu)mentje komt uit:

Verslag Nacht vd Ommetjes 2023 Ommetje Oost (Altrade-Hunerberg)

Thema: Een Ommetje voor Jan en Alleman

Op de eerste zaterdag in oktober, dit jaar 7 oktober, vond in de avonduren weer de traditionele Nacht van de Ommetjes plaats. Voor de twaalfde achtereenvolgende keer was Nijmegen-Oost van de partij met een avondwandeling door de wijk die zijn weerga niet kent.
Vergeleken bij voorgaande edities was het dit jaar uitermate zacht weer, een zachte zelfs zomerzwoele zaterdagavond, zodat iets meer dan 150 wandelaars zonder paraplu en zonder regenkleding zich verzamelden in de aula van het Canisius College bovenaan de Berg en er Dalseweg (het voormalige Mater Dei-gebouw). Er was gratis koffie en thee beschikbaar en werd swingende muziek gespeeld door Thed Maas en Gerard de Boer, terwijl de zaal zich vulde met deelnemers.

Om 19:55 opende Doro Krol, eerste Nachtburgemeester en in 2011 initiatiefneemster van de Nacht van de Ommetjes, de manifestatie met een welkom en een driewerf hoera, waarna zij het woord gaf aan oud-wethouder Henk Beerten die het openingswoord uitsprak. Hij sprak onder meer over cultuur als noodzakelijke levensadem en memoreerde dat een nieuw aangelegde weg een investering genoemd wordt, terwijl over cultuur in termen van subsidie gesproken wordt. En dan is er natuurlijk het bindend element dat van zo’n Ommetje uitgaat.

Vervolgens nam Sjoerd de Wit, conrector van het Canisius College het woord. Hij schetste aan de hand van een aantal dia’s in het kort de geschiedenis van het Canisius College: de naamgever, het hoofdgebouw, beroemde leerlingen enz. Daarna werd het hoog tijd om aan de wandel te gaan nadat Doro nog een paar huishoudelijke regels opgesomd had. We liepen van de aula via de oude gang in het Mater Dei-gebouw naar buiten, begeleid door de ervaren verkeersregelaars Arjan, Jaap, Ruud en Willem.

Na een klein stukje lopen verdween de stoet in het voormalige in Neo-Byzantijnse bouwstijl opgetrokken kerkgebouw, voorheen de Sint Stephanuskerk. Pieter Spierings, directeur van Spierings Orthopedics, heeft het kerkgebouw gekocht. Het wordt nu verbouwd tot bedrijfspand met behoud van zoveel mogelijk oude elementen, bijv. de bijbelse voorstellingen, glas-in-lood ramen en de mozaïeken van Joan Collette. Een enorme verbouwoperatie, die nog wel twee jaar in beslag zal nemen. Indrukwekkend!!

We nemen het pad tussen school en kerk en wandelen richting Ubberseveldweg. Halverwege dit pad worden we verrast door Wijkkrantmedewerker René Pennock, die vanaf de betonnen pingpongtafel een gesproken column debiteerde: een vermakelijk en waargebeurd verhaal over de lotgevallen van een Dafje, de trots van zijn schoonvader. Erg geestig.

Daarna werd koers gezet naar het gebouw van Pluryn aan de Ubbergseveldweg. Hier wonen met ondersteunende begeleiding een twintigtal mensen met niet-aangeboren-hersenletsel alsook een aantal jongeren met multi-problematiek. We blijven op het voorplein staan, waar iemand van Pluryn een en ander uitlegt. Aansluitend volgt op die plek een gezamenlijk optreden van dichter Marc Eyck en singer-songwriter Ton Roelofs. Fraai voorgedragen, heldere gedichten en mooi gezongen songs.

Vervolgens zette de stoet wandelaars zich weer in beweging op weg naar de volgende stop, de hoek van de Beekmansdalseweg en de Ubbergseveldweg. Staande op een wankel bankje vertelt Jeroen van Zuylen hier over een beroemde kastanjeboom die er niet meer staat, eertijds “De boom van Lücker”geheten, een boom die circa 80 jaar langer geleefd heeft dankzij vroege milieu-activisten, die in woord en beeld (linosnede van Lücker) voor zijn behoud streden. Aan de overzijde van de straat staat zijn opvolger al enige jaren te pronken.

Dan gaan we op weg naar De Sterreschans, tegenwoordig een chic zorgcentrum voor ouderen met ruim 40 appartementen. We worden binnen ontvangen met een drankje en kunnen nog een blik achter in de binnentuin werpen. Binnen vertelt locatiemanager Neeske Teunissen kort over het woonzorgcomplex, waarna Henk Rullmann vertelt over de rijke geschiedenis van dit bijna 100-jarige pand. Hij besluit zijn praatje met het gezamenlijk zingen van het Nijmeegse lied “De cent”.

Daarna wordt koers gezet naar basisschool De Klokkenberg. Binnen in de sfeervolle hal van de school worden we ontvangen door Antoinette Bax en schoolhoofd Henk Pepping. De laatste vertelt over de symboliek in de architectuur van het nieuwe gebouw, onder meer verwijzend naar het Romeinse verleden van deze plek. Daarna speelt een ensemble van 4 gitaristen onder leiding van hun gitaarleraar Ed Galstaun twee klassiek-Spaanse stukken, mooi, rustig en aandachtig beluisterd door het publiek.

De volgende twee stops bevinden zich aan de rand van het Kops Plataeu. Eerst vertelt André Gerards geestig over het volkstuincomplex achter hem met bijzondere aandacht voor zijn eigen tuintje en 50 meter verderop is het de beurt aan bioloog en Wijkkrantmedewerker Kor Goutbeek, die ons de ogen opent voor bomen, planten, vogels, nachtdieren enz., kortom de rijke natuur op deze historische plek, waar overigens ook nog sporen te vinden zijn van de noodwoningen die er na WOII een aantal jaren hebben gestaan.

De nog steeds grote groep wandelt nu naar de Eikstraat, die in het midden opgesierd wordt door een replica van een Romeinse zuil. Hier staat Anton de Wildt op een huishoudtrap en hij vertelt op zijn bekende humoristische wijze over deze kunstzuil en maakt ons vertrouwd met enige Latijnse huisnamen en spreuken alsook zijn eigen frustraties bij de Latijnse lessen op zijn school.

Dan rest er nog één halte en dat is op het Esdoornplein waar het in Nijmegen wereldberoemde straatorkest “Kladderadatsch” een daverende slotact geeft. Altijd weer vrolijk, swingend - er wordt zelfs gedanst -, instrumentaal en met zang, zoals we van hen gewend zijn, een heerlijk slot van deze wonderschone 12e editie van Ommetje-Oost.

Het slotwoord is aan Doro Krol, die iedereen bedankt en wel thuis wenst. Gezamenlijk wordt de fiets opgehaald bij het beginpunt en wie zin heeft kan in café De Kroon nog nagenieten en met medewandelaars napraten. Dat gebeurt nog tot in de kleine uurtjes van de zondag.
Terugkijkend was het een heel mooi Ommetje: een prachtige nazomeravond, een aangename temperatuur, een grote groep wandelaars, een niet te lange wandeling en vooral veel variëteit in de optredens en in de verhouding muziek-gesproken woord.
Kortom : een geslaagd Ommetje met een grote opkomst, mooie optredens en verhalen.

12 oktober 2023, Henk Rullmann