klik om de afbeelding te vergroten

Mo(nu)mentje:

Verslag Ommetje 2018

Mo(nu)mentje van:

Henk Rullmann

Dit mo(nu)mentje komt uit:

Achtste Nacht van de Ommetjes – Nijmegen Oost, wijk Altrade: Haantje de Voorste! Zaterdag 6 oktober 2018, met 275 deelnemers. Zaterdagavond 6 oktober 2018 was het weer zover: de jaarlijkse Nacht van de Ommetjes. In Nijmegen Oost was er keus uit twee ommetjes, één in Altrade en één in Hengstdal. Dit is het verslag van de avondwandeling in Altrade. Het weer was prachtig: niet te koud, overwegend droog, één heel klein buitje, dat niets voorstelde, zeker niet voor wie een jaar geleden in de stróóómende regen meegelopen had. De start was, geheel in overeenstemming met het motto van de wandeling, in café 't Haantje aan de Daalseweg. Al vroeg kwamen de mensen binnen, bij de deur hartelijk ontvangen door ex-nachtburgemeester Doro Krol, destijds initiatiefneemster van de Nacht van de Ommetjes. Binnen was er voor iedereen een gratis kop koffie/thee, maar het café stroomde al snel vol, zodat menigeen buiten de start van de wandeling afwachtte. Tegen 20 uur opende Doro het Ommetje Altrade met een welkomstwoord, een paar huishoudelijke regels en de aankondiging van de volgende sprekers, nl. ex-wethouder Hannie Kunst, die de aardigheid en het belang van zo'n avondwandeling met buurtgenoten nog eens onderstreepte, en daarna café-baas Joop Puijn. Joop schetste aan de hand van fraaie dia's de geschiedenis van dit roemruchte wijkcafé, dat door opvolgende generaties van de familie Puijn gerund werd en wordt. Op momenten ook geëmotioneerd vertelde Joop over zijn ouders, broer en zus (allen overleden), zijn vrouw, de nieuwe generatie Puijn en de filmopnames in het café voor de film "Knielen op een bed violen". Daarna met ca 275 mensen - een fantastische opkomst - op weg, richting de huizen en straten van woningbouwver. "Volksbelang". Daar, in een voortuintje, droeg dichter Sanne de Leeuwerik een paar gedichten voor, een ABC van diepzinnige gedachten en een paar "Mariken-gedichten". Op dit punt werden ook een aantal Marikenboekjes uitgedeeld als opstap voor de Mariken-Madonna's, kleine schilderijtjes van Doro, die als altaartjes te bezichtigen waren in de Vonckstraat. Aan het eind van de straat klonk vanuit een open raam ook nog Mariken-muziek. Toen de wandelstoet, die uitgewaaierd de gehele Vonckstraat vulde, weer wat dichter bij elkaar gepakt stond, stak de hele groep over naar de Algemene Begraafplaats Steenenkruisstraat, die voor deze gelegenheid geopend en sfeervol verlicht was. De heren Edo Fennema en Jeroen van Zuylen van de Stichting In Paradisum gaven een toelichting op ontstaan, inrichting, sluiting en gedeeltelijke inkrimping van de begraafplaats en vertelden over bekende Nijmegenaren en zelfs een prins die hier begraven liggen. Door het Julianapark heen bereikte de stoet de Van Gentstraat, waar Henk Rullmann vertelde over de bedrijvigheid, die vroeger in deze nu zo rustige woonstraat heerste: de Splendor gloeilampenfabriek na vertrek verbouwd tot de DAVINO-ijsfabriek, de Melkerij Lent en de Nijmeegse radio-centrale. Verderop vertelde Henk over de twee zwerfgrafstenen die nog in het struikgewas van het Julianapark verborgen liggen. Via de Athlonestraat naar de kruising met de Joh. Vijghstraat, waar voorheen een winkel lag. De 'steenrijke' stoep daar werd als voorbeeld genomen voor de operatie Steenbreek. Symbolisch werd een tegel gelicht die plaats maakte voor een plantje. Daarna via de Joh.Vijghstraat richting centrum tot de volgende kruising, met links op de hoek een fraai huis, dat al jarenlang een notariskantoor is. Notaris van Riel werd aangekondigd als hoofdsponsor van het Ommetje (applaus!) en hij vertelde vanaf zijn balkon over de geschiedenis van het pand. Vanaf hetzelfde balkon las Loes Wijfels (hoofdred. Wijkkrant-Oost) een column voor, waarin zij een ieder aanspoorde tot een milieuvriendelijker gedrag (minder vlees, minder plastic, minder vliegreizen). De lange stoet verplaatste zich daarna naar het pleintje voor de voormalige aula van de universiteit, tegenwoordig de aula van het Karel de Grote College. In 1981 werden in die aula twee roerige Raadsvergaderingen gehouden die te maken hadden met de Piersonstraat-affaire. Voor de deur vertelde Rob Berends meeslepend over deze zeer roerige en ingrijpende gebeurtenissen in 1981. In de aula, waar iedereen even kon zitten, vertelde rector Wanda Kasbergen over haar school en zij toonde een enorm kunstwerk dat lerares Gerda Fransman met hulp van leerlingen en collega's gemaakt had: "100 jaar Nijmegen, als knopen praten konden", geheel gemaakt van ingezamelde (soms heel oude) knopen en voorstellend de stad Nijmegen met zijn iconen (Mariken, Waalbrug, Waag, Honig enz.). Met dezelfde techniek was een portret gemaakt van Rudolf Steiner, grondlegger van de Vrije School-gedachte. Laatste spreker hier was Els van Daal, voorzitter van het Wijkcomité-Oost, die kort vertelde over belang en activiteiten van het wijkcomité. Nadat de stoelen teruggezet waren, ging het in een lange stoet naar dansschool Vermeulen. De heer Vermeulen vertelde over zijn gebouw – oorspronkelijk een kerkgebouw, later tot dansschool verbouwd – en informeerde ons geanimeerd over de dansactiviteiten in het gebouw, waarbij een klein tap-dance niet ontbrak. De tap-dance-techniek oefende hij regelmatig met een boodschappenkarretje laverend door de supermarkt, zo bekende hij. Het bezoek aan de dansschool werd afgesloten met een sierlijke show van een zeer geoefend danspaar, dat een drieluik liet zien van Engelse wals, Quickstep en Jive. Prachtig! Bij een heel licht motregentje ging het verder naar de Wedren totaan het OPUS-gebouw. Op een wankel muurtje, maar gesteund door een lantaarnpaal, vertelde Henk Rullmann over de geschiedenis van het OPUS-gebouw, de Wedren en het trieste lot van de Julianaboom. Tot besluit zong hij het lied ♫, dat de schooljeugd bij het planten van de boom had gezongen. Voor de laatste stop verplaatste de groep zich naar de voormalige Doopsgezinde Kerk aan de Waldeck Pyrmontsingel. Daar stond Anton de Wildt, verkleed als fysiotherapeut, daarmee de huidige bestemming van het gebouw verbeeldend, die de menigte in mannen links en vrouwen rechts verdeelde. Aan de hand van het collectief regelmatig en beurtelings uitspreken van de zin Soli Deo Gloria, vertelde hij de geschiedenis van de voormalige kerk. Tenslotte werd de lopers nog gewezen op de eieren- en aardappelautomaat naast het trafo-huisje op de Waldeck Pyrmontsingel, alvorens de laatste meters terug naar café het Haantje af te leggen. Daar werd een ieder ontvangen door de vrolijke muziek van muzikant Yann Lawick die de accordeon al ter hand had genomen. In het café groot applaus voor het organiserend comité. Doro, op haar beurt, dankte het publiek voor hun aanwezigheid en alle vrijwilligers – de comitéleden, de verkeersregelaars, de flyeraars, de dichter, de muzikant en de gidsen – voor deze zeer geslaagde en gevarieerde achtste editie van de Nacht van de Ommetjes in Nijmegen Oost/Altrade. Tot in de kleine uurtjes werd nog gedronken en nagesproken. De organisatie Doro, Ans, Eugenie en Jeroen 7 oktober 2018, Henk Rullmann

Scroll to Top