klik om de afbeelding te vergroten

Mo(nu)mentje:

Klassenstrijd in de Dominicanenstraat!

Mo(nu)mentje van:

Jeroen van Zuylen

Dit mo(nu)mentje komt uit:

In 2019 liep ons Ommetje Oost door de Dominicanenstraat. En dus ook langs het roemruchte huisnummer 1. Was daar niet ooit het hoofdkwartier van de SP gevestigd? Werd daar niet begin jaren 70 de wereldrevolutie verspreid, om te beginnen in Nijmegen? Jazeker! Deze illustere geschiedenis móest tijdens dit Ommetje nog voor één keer aan de vergetelheid worden ontrukt! En dus beklom ik in vol SP-ornaat de trappen naar de voordeur, zodat ik als een echte Lenin, een goed zicht had op de massa’s onder mij. Maar liefst 275 proletariërs, eh… deelnemers aan het Ommetje, stonden aan mijn voeten! ‘Kameraden!’ begon ik, ‘we staan hier voor Dominicanenstraat nummer 1! Het pand dat meer dan dertig jaar het hoofdkwartier was van de Socialistische Partij. Hier, kameraden, werd begin jaren 70 de revolutie voorbereid! Hier kwamen de gestaalde kaders tot diep in de nacht bijeen om te bepalen of Nijmegen Maoïstisch, dan wel Trotskistisch of Marxistisch-Leninistisch geleid moesten worden! Én, kameraden, hier was het groot feest toen in 1974 de SP voor het eerst in de Nijmeegse gemeenteraad kwam, met 2 zetels. Een van hen was Koos van Zomeren.’ Van Zomeren heeft later een prachtig boek geschreven: ‘Die stad, dat Jaar’. Het gaat over Nijmegen in het jaar 1972 en met name over de opkomst van de Socialistische Partij. Een schitterend tijdsbeeld! Hij beschrijft hierin ‘Domicanenstraat 1’ als het Politburo van waaruit het socialistisch gedachtengoed verspreid moest worden onder het arbeidersvolk. Dus citeerde ik vervolgens uit Koos’ boek: “ Wij trokken ons terug in ons bastion aan de Dominicanenstraat. De Partij slokte ons helemaal op. Er heerste kadaverdiscipline en we deden aan zelfopoffering. Overdag werken in de fabriek, ’s avonds de wijken in met ons partijblad De Tribune. Tussendoor vergaderingen en scholingen en na afloop nog spandoeken maken: er was altijd wel ergens een bezetting of demonstratie! Als je toch de wereld kon veranderen, waarom dan niet vanuit Nijmegen?” Na mijn vurige toespraak sloot ik af met ‘Komt Socialisten Trekt Ten Strijde!’ van Bots, dat eerst aarzelend, daarna massaal werd meegezongen! Komt socialisten trekt ten strijde Komt socialisten wees paraat Want de strijd is niet langer te vermijden Als je maar weet waar het steeds om gaat… Ach, de tijden zijn veranderd. De SP is al lang een keurige sociaaldemocratische partij. Maar tijdens deze Nacht van de Ommetjes vlamde nog één maal het vuur van de wereldrevolutie. In de Dominicanenstraat in Nijmegen-Oost. Jeroen van Zuylen

Scroll to Top