De nieuwe website Nacht van de Ommetjes is hier!

October 1, 2020

Wij wensen alle vrienden en relaties van Nacht van de Ommetjes een voorspoedig 2021!

Op maandag 21 december 2020 werd tijdens een geslaagd Zoom-feestje de nieuwe website van de Nacht van de Ommetjes onthuld. Dit is niet zomaar een website, want de nieuwe website zal ook het nieuwe project van de Nacht van de Ommetjes huisvesten. Het project Mo(nu)mentjes is vooral een bedankje aan alle vrijwilligers en betrokkenen van Nacht van de Ommetjes, en om ze eens goed in de spotlight te zetten! 

Wat kun jij doen?
De bedoeling is dat iedereen die bij de Nacht van de Ommetjes betrokken is of is geweest, bijzondere momenten kan delen. Dit kan door deze te uploaden als Mo(nu)mentje. Oud of nieuw doet er niet toe, zolang je je er verbonden mee voelt, kun je het uploaden! Kom je er niet helemaal uit? We helpen je graag. 

De FARO-conventie
Het project Mo(nu)mentjes is mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van de FARO-conventie. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed en actieve participatie hierin. Het project Mo(nu)mentjes is bedoeld om lokaal erfgoed te verzamelen en te behouden, als een soort participatief archief.

Jubilieumproject en tentoonstelling
Naast de Ommetjes die op 29 mei 2021 gelopen worden, brengen we ook een jubileumboek uit met de mooiste verhalen en foto's van de afgelopen tien jaar. Ook hebben we in de nazomer van 2021 een expositie in de Lindenberg waarin de mooiste foto's en video's tentoongesteld zullen worden. Zodra het weer kan, willen we graag bij je langskomen om je verhaal te horen, te filmen of te fotograferen. Zo kunnen we alle mooie momenten van de afgelopen 10 jaar bewaren en delen. 

Projectleider Marthe Kruijt en PR-coördinator Belinda Limani leiden het project in goede banen en zijn tevens het aanspreekpunt. Heb je al een goed idee voor een bijdrage aan het boek of de tentoonstelling? Neem dan contact met ons op!

Scroll to Top